2017/ 08
 
rođen je 1994. godine u Zagrebu. Pjesme su mu objavljene u nekoliko časopisa i publikacija u Hrvatskoj i inozemstvu. Polaznik je nagrađivanog književnog projekta „Prirok“. 2017. godine osvaja prvo mjesto na međunarodnom Festivalu poezije mladih u Vrbasu.
 
Mladi autor živi u pošti

POŠTA
 
Mladi autor živi u pošti.
Budi se na šalteru
dok trpa velike riječi
u A4 kuverte adresirane slijepcima
koji su nekad davno
lizali ljepilo na rubovima
omotnica punih njihovih riječi.
Mladi autor živi u pošti.
Susrećem ga često
usamljenog i tužnog,
razočaranog u sebe
i umjetnost.
Kosa mu je raščupana,
duša mu je zapuštena
od čekanja.
Poštanski uredi kao sirotišta
za pjesnike i prozaike
koji zaspe pokraj razglednica,
a odgovor ne dolazi.
Lijepe se markice
dok se okreće planeta,
mladi autori u poštama
pišu o mladim autorima u poštama;
a odgovor ne dolazi.
 
TUŠIRANJE
 
Bliža je zora no ponoć
netko u kupaoni otvara vodu
i čeka da se zagrije
kapi tuku keramiku
a ruke se trljaju o kožu
glasno grubo gadljivo
ko zna ko tako kasno
traži čistoću koju naslućujem
voda ne može postići
 
i ko zna što ko zna ko
ne može više osjećati na koži
pa gura ruke o sebe
silovito srcedrapajući
ko zna gdje je ko zna ko bio
na kom se nesretnom putu
spotaknuo pao zamazao
ko zna ko ko zna ko
ja znam sve pod ovim krovom
a kao da nikoga ne poznajem
 
ko zna ko ko zna zašto
želim pokucati na vrata
i reći dobri čovječe
ko zna ko si al nisi sam
dopusti da ti pomognem
skinuti to crnilo
želim pokucati ali ne kucam
ko zna zašto
a ko zna ko je ko zna što
još barem dva sata ispirao
i ko zna koliko će još
 
ja neću znati
mene snaga kapaka izdaje
ko zna s kime noćas 
samo topla voda ostaje
 
STARA KUPAONICA
 
Stara kupaonica.
Crnilo među pločicama
sa zastarjelim motivima.
Vratim se da bih isprao
tragove modernog svijeta
u kadi svoje bake.
 
Stara kupaonica,
dnevnik jedne obitelji,
bjelina koju je nemoguće povratiti.
Valjalo bi to rušiti.
Stvoriti mjesta za Jacuzzi
pa plakati.
 
 
RADNICI U POGONU
 
Radnici u pogonu
obavljaju poslove
koji su strojevima 
ispod časti.
 
Radnici u pogonu
škrti su na riječima,
nemaju strpljenja 
za mene.
 
Radnici u pogonu
nikuda ne žure,
više ni ne gledaju
kroz prozore.
 
Radnici u pogonu:
mljackanje tokom gableca,
konjak poslije smjene
pa tiha smrt.
 
VLAKOVI
 
Mi smo vlakovi
i ne vjerujemo u ljubav.
 
Po hladnim tračnicama 
razbijamo zore,
vučemo hiljade
tona žive vage.
 
Mi smo vlakovi,
vladari realizma.
 
Po hladnim tračnicama
ne možemo umrijeti,
ne možemo skrenuti,
ne možemo sanjati.
 
Mi smo vlakovi.
Hladni vlakovi.
 
 
 
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top