(1962., Gradište) osnovnu je školu završio u Gradištu, srednju u Županji. Redoviti je profesor na Katedri za stilistiku FF u Zagrebu.
Uz znanstvene i stručne tekstove i knjige, objavio je i više zbirki pjesama, od kojih izdvajamo da je već za prvu, „Svako je slovo kurva“, dobio nagradu Goran za mlade, zajedno s Borisom Gregorićem. Kontinuirano je pisao i kritiku poezije. Član je žirija za Nagradu Kvirin.
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top