(1992. Belišće) završio je valpovačku gimnaziju te portugalski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prevodio je s portugalskog za Zarez i H-alter. Uredio je jedan broj časopisa studenata komparativne književnosti Ka/Os. Trenutno radi kao novinar i kritičar na portalu booksa.hr za koji piše recenzije i kritike od 2014. Surađivao je i s nekim regionalnim portalima (sic.ba). Osim toga, radi kao freelance urednik proze. 
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top