(1977.) odrasla je u Sarajevu, danas živi u Varaždinu. Pjesme i kratka proza su joj objavljivani u Hrvatskoj i u regiji u časopisima i na književnim web portalima te čitani u emisijama Poezija naglas i Riječi i riječi na 3. programu Hrvatskoga radija. 
Pjesme prevedene na engleski jezik objavljivane su u časopisima Europe Now sveučilišta Columbia iz New Yorka i The Well Review iz Irske.
Zastupljena je u antologiji pjesnikinja inspiriranih imigracijom „Ovo nije dom – pesnikinje o migraciji“ koju su uredile Vitomirka Trebovac i Jelena Anđelovska.
2018. godine osvojila je nagradu za prvu zbirku poezije i objavila knjigu „Apatridi i ostale čudne ličnosti“ na natječaju izdavačke kuće Treći Trg iz Beograda. 
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top