rođena je 1992. godine. Studira komparativnu književnost i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Objavljivala je pjesme u raznim časopisima (Poezija, Forum, Republika, Zarez, Riječi itd.), zbornicima i na internetskim portalima u regiji. Za rukopis „Etika kruha i konja“ dobila je Nagradu Goran za mlade pjesnike 2018. godine. Osim poezije, ponekad piše i prozu, kritiku i dramu. 
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top