(Vinkovci, 1984.) piše poeziju, prozu, književne kritike. Objavio zbirke "Rezanje magle" (2012.) "Freud na Facebooku" (2013.) - Nagrada Goran i Nagrada Kvirin. Povelja Julija Benešića za književnu kritiku 2014. Dobitnik je i nagrade Lapis Histriae za godinu 2016.
Poezija mu je prevedena na nekoliko jezika i zastupljena u nekoliko domaćih i stranih antologija.
Trenutno radi u Gradskoj knjižnici Vukovar.
 
 
 

 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top