rođen je 1992. u Rijeci. Studira politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te globalne studije na Global and European Studies Institute u Leipzigu.

Dobitnik nagrade Na vrh jezika za zbirku pjesama u prozi na samrti, čovjek slon preživjelima prepričava povijest zapadne civilizacije, nagrade Drago Gervais za zbirku pjesama u prozi nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe (koja treba biti objavljena tijekom 2016. godine) te nagrade Tea Benčić Rimay za zbirku pjesama u prozi Aleatorika disanja (2015.). Objavio je i dva romana: Ponoćni zaziv muze i Prepeličji palindrom.


 Festival se odvija zahvaljujući potpori
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i
Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Back to top